Drugo ocjenjivanje vina Braceki 2012. održano je na starom mjestu na vikendici kod g. Josipa Rajakovića. Drugu godinu imali smo skoro duplo više vina za ocjenit, broj se povećao na 60 vina, i sa još više članova!