I ove godine Josip Rajaković šampion u Metliki. Četiri godine

za redom osvaja šampionski kristal, ove godine sa vinom Sauvignon.

rr rrr