Sadnja vinograda 2013. godine kod Josipa Ćuka, Gračac Krči.