Treće ocjenjivanje održano je u svibnju 2013. godine! Predano je 48 uzoraka vina, od toga 20 mješavine sorata a ostalo je sortno vino.

IMG_1062